Cztery pory karykatury. Rysunki roku 2017

Opublikowano 2017-03-23

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do artystów uprawiających karykaturę i rysunek satyryczny, a także do studentów wyższych szkół artystycznych.

Opis
Przedmiotem konkursu są prace o charakterze satyryczno-humorystycznym i karykatury. Preferowane będą prace wykonane tradycyjnymi technikami rysunkowymi, graficznymi lub malarskimi.

Konkurs trwa przez cały rok i jest podzielony na cztery części:
Wiosna – zgłoszenia do 18 maja 2017 r.
Lato – zgłoszenia do 24 sierpnia 2017 r.
Jesień – zgłoszenia do 16 listopada 2017 r.
Zima – zgłoszenia do 18 stycznia 2017 r.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
I – karykatura i satyra polityczno-społeczna
II – humor i żart

Można zgłaszać prace, które nie były nagradzane w innych konkursach.

Nagrody
W każdej z czterech pór roku jury przyzna następujące nagrody regulaminowe w dwóch kategoriach:
• karykatura i satyra polityczno-społeczna:
I nagroda – 1.000 zł
II nagroda – 600 zł
III nagroda – 400 zł
oraz minimum 5 wyróżnień honorowych;
• humor i żart:
I nagroda – 1.000 zł
II nagroda – 600 zł
III nagroda – 400 zł
oraz minimum 5 wyróżnień honorowych.

W finale rocznym konkursu przyznane zostaną następujące nagrody regulaminowe w dwóch kategoriach:
• karykatura i satyra polityczno-społeczna:
I nagroda – „Rogaty Ołówek” oraz nagroda pieniężna w wysokości 2.000 zł
II nagroda – „Rogaty Ołówek” oraz nagroda pieniężna w wysokości 1.500 zł
III nagroda – „Rogaty Ołówek” oraz nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł
• humor i żart:
I nagroda – „Rogaty Ołówek” oraz nagroda pieniężna w wysokości 2.000 zł
II nagroda – „Rogaty Ołówek” oraz nagroda pieniężna w wysokości 1.500 zł
III nagroda – „Rogaty Ołówek” oraz nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł

Nagroda specjalna – indywidualna wystawa w Muzeum Karykatury dla jednego z finalistów konkursu.