Biennale Małej Formy Ceramicznej

Opublikowano 2020-05-07

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wejherowskie Centrum Kultury – Filharmonia Kaszubska.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Do konkursu można zgłaszać małe formy ceramiczne. Prace muszą być wykonane z gliny i wypalone. Szkliwienie nie jest wymagane. Maksymalny wymiar nie może przekraczać 15 cm.

Prace mogą zawierać dodatkowe elementy trwałe, takie jak metal, szkło, drewno.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach:
• kategoria I: biżuteria,
• kategoria II: forma użytkowa,
• kategoria III: forma rzeźbiarska.

Opłata za udział w konkursie wynosi 70 zł.

Wstępna kwalifikacja prac odbywa się na podstawie zdjęć przesyłanych mailem.

Nagrody
• Nagroda w kategorii "biżuteria": 1.500 zł brutto.
• Nagroda w kategorii "forma użytkowa": 1.500 zł brutto.
• Nagroda w kategorii "forma rzeźbiarska" – 1.500 zł brutto.
• Nagroda Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie – Grand Prix w kategorii „Mała forma ceramiczna”: 3.000 zł brutto.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 29 lipca 2020 r.

Strona konkursu