Biennale Tkaniny Artystycznej TKAN ART

Opublikowano 2018-05-16

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Do konkursu można zgłaszać tkaniny artystyczne o wymiarach nie mniejszych niż 100 x 70 cm i nie większych niż 300 x 150 cm.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie tkaniny z ostatnich dwóch lat.

Prace będą kwalifikowane na wystawę na podstawie zdjęć (szczegóły w regulaminie).

Opłata za udział w konkursie wynosi 30 zł.

Nagrody
Przewidziane są nagrody pieniężne i rzeczowe. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 700 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-07-31