„Animatus” konkurs na koncepcję i realizację lalki / animowanego obiektu / formy teatralnej

Opublikowano 2019-06-11

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” z siedzibą w Kielcach.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować lalkę, animowany obiekt lub inną formę teatralną. 

Celem projektu Animatus, realizowanego we współpracy z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Instytutem Dizajnu w Kielcach oraz Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach jest poszukiwanie nowych form wyrazu w obszarze teatru lalek (także teatru lalek dla dorosłych) oraz wspieranie nowatorskich projektów scenograficznych.

Główna idea przedsięwzięcia to eksplorowanie teatralnej formy w konfrontacji z rozwojem nowych technologii i różnorodnych koncepcji estetycznych, tak więc konkurs ma charakter interdyscyplinarny. Do udziału w konkursie zapraszamy pełnoletnich twórców różnych dziedzin plastycznych, sztuk wizualnych i teatralnych, którzy nie muszą być absolwentami szkół artystycznych.

Prace konkursowe w postaci plików PDF lub JPG należy przesyłać mailem do 20 sierpnia 2019 do godz. 15:00 (szczegóły w regulaminie). 

Laureaci konkursu wykonają zaprojektowane przez siebie lalki/animowane obiekty/formy teatralne. Organizator konkursu zapewni materiały oraz pomoc techniczną w postaci wykwalifikowanych pracowników pracowni lalkarskich.

Trzech laureatów zaprezentuje przed publicznością swoje autorskie formy teatralne w postaci etiud.

Nagrody
W konkursie zostaną przyznane trzy równorzędne nagrody, każda o wartości 1100 euro.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-08-20