„A co z wartościami? Prawda” konkurs dla młodych artystów

Opublikowano 2021-06-07

Opis

Organizatorzy
Organizatorem konkursu jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z siedzibą we Wrocławiu, a współorganizatorem Fundacja OK.ART.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, które urodziły się po 31 grudnia 1984 r.

Opis

W drugiej edycji konkursu, chcielibyśmy zapytać, czy młody artysta myśli o prawdzie? I co myśli?

Czy uważa, że prawda jest istotna w życiu oraz w kontekście bycia artystą i w aspekcie pracy i drogi twórczej. Czy kategoria prawdy wpływa na szeroko rozumiany język używany w sztuce i charakter relacji artysty z odbiorcą. Czy zawsze łączymy prawdę z uczciwością. Czy pojęcia te są zasadne w pracy artysty i przy powstawaniu wypowiedzi artystycznej.

Wreszcie, czy widzimy zależność między poznaniem, a prawdą i różnicę między opinią, a faktem?

Czy uznajemy prawdę jako stałą, uchwytną – nawet jeśli dotarcie do niej wymaga wysiłku?

Prace mogą mieć formę fotograficzną lub malarską.

Konkurs jest dwuetapowy:
I etap – Jury ocenia prace na podstawie zdjęć,
II etap – wybrani twórcy prezentują oryginały prac.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 września 2021 r. do godziny 12:00

Nagrody

• Kategoria „Malarstwo”

I miejsce – 6.000 zł
II miejsce – 4.000 zł
III miejsce – 2.000 zł
I wyróżnienie – 1.000 zł
II wyróżnienie – 1.00 zł
III wyróżnienie – 1.000 zł

• Kategoria „Fotografia”

I miejsce – 6.000 zł
II miejsce – 4.000 zł
III miejsce – 2.000 zł
I wyróżnienie – 1.000 zł
II wyróżnienie – 1.00 zł
III wyróżnienie – 1.000 zł

Strona konkursu