6. Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego JESIENNE KONFRONTACJE

Opublikowano 2022-08-03

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie.

Wydarzenie jest objęte patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział profesjonalni artyści plastycy, którzy mają polskie obywatelstwo i mieszkają na ternie Polski.

Zasady konkursu w skrócie

Celem konkursu jest uzyskanie prac malarskich ukazujących aktualne tendencje w sztuce. Poszukiwanie nowych indywidualności twórczych i przedstawienie ich dzieł.

Przedmiotem konkursu będą prace wykonane w tradycyjnych technikach malarskich powstałe w trzech ostatnich latach, które dotychczas nie były nagradzane w żadnych innych konkursach oraz nie były dotąd eksponowane na terenie Rzeszowa.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną.

Prace dopuszczone do wystawy należy dostarczyć w oryginale.

Opłata za udział w konkursie wynosi 100 zł.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 28 sierpnia 2022 r.

Nagrody
Pula nagród wynosi 33.000 zł. Zdobywca Grand Prix otrzyma 12.000 zł.

Strona konkursu