6. Ogólnopolski Konkurs dla Młodych Artystów imienia Mariana Michalika. Triennale Malarstwa. Częstochowa 2017/2018

Opublikowano 2018-01-12

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie.

Uczestnicy
Do udziału w konkursie Organizator zaprasza artystów profesjonalnych, którzy nie ukończyli 35 roku życia, w tym studentów i absolwentów wyższych szkół plastycznych oraz kierunków artystycznych innych uczelni.

Opis

Podstawowym celem konkursu jest poszukiwanie i promowanie w najmłodszym pokoleniu malarzy nowych indywidualności twórczych. Środkiem do tego prowadzącym jest prezentacja prac malarskich ukazujących, wg założeń programowych konkursu, przedmiot we współczesnej rzeczywistości kulturowej. Pytając o wzajemne relacje rzeczy i ludzi, oczekujemy prac osadzonych zarówno w tradycji malarstwa sztalugowego, jak i obiektów przestrzennych uzyskiwanych środkami malarskimi przekraczających kanon martwej natury.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę lub cykl do trzech prac. Maksymalny wymiar dłuższego boku dzieła nie może być dłuższy niż 130 cm.

Opłata za udział w konkursie wynosi 70 zł.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy
Nagroda Starosty Częstochowskiego
Nagroda Dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie
Nagrody sponsorowane
Wyróżnienia honorowe

Organizator wyda katalog wystawy pokonkursowej. Każdy uczestnik wystawy otrzyma dwa bezpłatne egzemplarze.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-03-30