5. Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego JESIENNE KONFRONTACJE

Opublikowano 2019-05-28

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział profesjonalni artyści plastycy.

Opis

Celem konkursu jest uzyskanie prac malarskich ukazujących aktualne tendencje w sztuce. Poszukiwanie nowych indywidualności twórczych i przedstawienie ich dzieł. Przedmiotem konkursu będą prace wykonane w tradycyjnych technikach malarskich powstałe w trzech ostatnich latach, które dotychczas nie były nagradzane w żadnych innych konkursach oraz nie były eksponowane na terenie Rzeszowa.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 3 prace malarskie. Zgłoszenia są przyjmowane w postaci elektronicznej. Oryginały prac dopuszczonych do wystawy autorzy dostarczą do 20 września 2019 (szczegóły w regulaminie).

Opłata za udział w konkursie wynosi 80 zł.

Nagrody
Pula nagród wynosi 24.000 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-07-19