Skip to main content

5. Międzynarodowe Konfrontacje Plakatu Studenckiego – Tarnów 2024

Opis

6.03.2024

Organizator
Organizatorem Konfrontacji jest Wydział Sztuki Akademii Tarnowskiej.

Uczestnicy
W Konfrontacjach mogą wziąć udział pracownie wyższych uczelni, w których powstają plakaty.

Opis

5. Międzynarodowe Konfrontacje Plakatu Studenckiego 2024 to międzynarodowa wystawa oraz konkurs plakatów drukowanych i animowanych.

Zapraszamy pracownie o różnym profilu i specjalizacji. Można zgłaszać plakaty powstałe podczas zajęć początkowych, ale także realizacje prac magisterskich i doktorskich.

Zgłoszenia są przyjmowane w dwóch kategoriach: plakat drukowany i plakat animowany.

Wybrane plakaty będą prezentowane na wystawie w Tarnowskim Centrum Kultury oraz na rynku w Tarnowie. Prace zakwalifikowane do wystawy wezmą udział w konkursie.

Termin
Termin zgłaszania prac upływa 21 kwietnia 2024 r.

Nagrody

Kategoria „Plakat”
I miejsce – 2.000 zł
II miejsce – 1.000 zł

Kategoria „Plakat animowany”
I miejsce – 2.000 zł
II miejsce – 1.000 zł

Strona konkursu