45. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021

Opublikowano 2021-02-02

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Galeria Bielska BWA.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do absolwentów wyższych szkół artystycznych, a także malarzy (osób pełnoletnich) nieposiadających dyplomu uczelni artystycznych, ale legitymujących się aktywnością twórczą i dorobkiem.

Opis
Do konkursu należy zgłosić trzy prace w dowolnej technice malarskiej, powstałe w latach 2019–2021. Format prac jest dowolny, z zastrzeżeniem, iż krótszy bok każdej pracy nie może przekraczać 200 cm.

Konkurs jest dwustopniowy. W I etapie jury wybiera prace na podstawie zdjęć przesłanych przez uczestników za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. W II etapie jury kwalifikuje prace na wystawę pokonkursową na podstawie nadesłanych oryginałów.

Opłata za udział w konkursie wynosi 70 zł.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 lutego do 15 marca 2021.

Nagrody
• Grand Prix –  Nagroda Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu: 30.000 zł
• II Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego: 20.000 zł
• III Nagroda Prezydenta Miasta Bielska-Białej: 10.000 zł
• Wyróżnienia regulaminowe, każde w wysokości 2.500 zł

Strona konkursu