44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019

Opublikowano 2019-01-13

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Galeria Bielska BWA.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział absolwenci wyższych szkół artystycznych, a także malarze (osoby pełnoletnie), którzy nie posiadają dyplomu, ale mogą wykazać się dorobkiem artystycznym.

Opis
Do konkursu można zgłaszać  prace z lat 2017–2019, wykonane w dowolnej technice i konwencji malarskiej, niedające się powielić jako oryginały, niebędące kopiami dzieł innych autorów, uprzednio nienagradzane i niewyróżniane na innych konkursach, będące własnością autora.

Uczestnik musi zgłosić trzy prace.

Konkurs jest dwuetapowy.
I etap – uczestnicy przesyłają zdjęcia prac, korzystając w tym celu z formularza na stronie konkursu.
II etap – jury ocenia oryginały prac, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu.

Opłata za udział w konkursie wynosi 70 zł.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 lutego do 15 marca 2019.

Nagrody
• Grand Prix: 30.000 zł
• II Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego: 20.000 zł
• III Nagroda Prezydenta Miasta Bielska-Białej: 10.000 zł
• 5 wyróżnień po 2.000 złTermin przyjmowania zgłoszeń 2019-03-15
Strona konkursu www.bielskajesien.pl