4. Międzynarodowe Triennale Mediów cyfrowych Radom 2021

Opublikowano 2021-07-18

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Katedra Mediów Cyfrowych i Struktur Przestrzennych Wydziału Sztuki UTH w Radomiu.

Uczestnicy
Uczestnikami konkursu mogą być studenci uczelni wyższych, które posiadają kierunki artystyczne oraz ich absolwenci z ostatnich 5 lat.

Opis
Do konkursu można zgłaszać prace z zakresu mediów cyfrowych.

Zgłoszenia są przyjmowane w dwóch kategoriach:

• Obraz statyczny – prace wykonane w szeroko pojętej technologii cyfrowej, umożliwiające ich ekspozycję w wersji elektronicznej.

• Obraz ruchomy – dopuszczalnym formatem jest *.mp4

Prace należy przesyłać mailem.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 12 września 2021 r.

Nagrody
Laureaci otrzymają dyplomy honorowe. Organizator czyni starania o pozyskanie nagród.
Zdobywca Grand Prix zostanie zaproszony do zorganizowania wystawy indywidualnej w Akademickiej Galerii Sztuki w roku 2022.

Strona konkursu