Skip to main content

31. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych PROMOCJE 2023

Opis

23.08.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Galeria Sztuki w Legnicy.

Uczestnicy
W Przeglądzie mogą uczestniczyć absolwenci krajowych wyższych uczelni, którzy uzyskali dyplom magisterski w latach 2022, 2023 i dotychczas nie brali w nim udziału oraz nie przekroczyli 35 roku życia.

Zasady konkursu w skrócie

Celem PROMOCJI jest zarówno wsparcie młodych artystów na początku ich drogi twórczej, jak i prezentacja oraz dokumentacja ich poszukiwań twórczych, a także ukazanie szerokiego spektrum najciekawszych zjawisk, trendów i kierunków rozwoju współczesnego malarstwa polskiego. Dzięki Przeglądowi młodzi artyści mają szansę na zaistnienie na rynku sztuki, a także na włączenie ich nazwisk i działalności w obieg informacji o najnowszych zjawiskach w polskiej sztuce. 

Aby wziąć udział we wstępnej kwalifikacji do Przeglądu, należy dostarczyć do Galerii Sztuki w Legnicy kartę zgłoszeniową oraz fotografie 3 prac wykonanych w dowolnej technice malarskiej wraz z ich szczegółowym opisem – technika, wymiary, rok powstania. Co najmniej jedna praca powinna być wykonana przez autora po ukończeniu uczelni.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem.

Prace zakwalifikowane na wystawę należy dostarczyć w wyznaczonym terminie do Galerii Sztuki w Legnicy.

Nagrody
Główną nagrodą jest wystawa indywidualna laureata wraz z katalogiem.

• Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 20.000 zł
• Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego – 10.000 zł
• Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy – 5.000 zł
• Nagroda Galerii Sztuki – statuetka „Srebrna Ostroga” i 1.000 zł
• Wyróżnienie Honorowe Dyrektorki Galerii Sztuki w Legnicy – 2.000 zł

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 października 2023 r.

Strona konkursu