30. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych PROMOCJE 2021

Opublikowano 2021-08-26

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Galeria Sztuki w Legnicy.

Uczestnicy
W konkursie mogą uczestniczyć absolwenci krajowych wyższych uczelni plastycznych, którzy uzyskali dyplom w latach 2019-2021 i dotychczas nie brali udziału w konkursie oraz nie przekroczyli 35 roku życia. 

Opis

Celem PROMOCJI jest zarówno wsparcie młodych artystów na początku ich drogi twórczej, jak i prezentacja oraz dokumentacja ich poszukiwań twórczych, a także ukazanie szerokiego spektrum najciekawszych zjawisk, trendów i kierunków rozwoju współczesnego malarstwa polskiego. Dzięki Przeglądowi młodzi artyści mają szansę na zaistnienie na rynku sztuki, a także na włączenie ich nazwisk i działalności w obieg informacji o najnowszych zjawiskach w polskiej sztuce. Główną nagrodę w Przeglądzie stanowi wystawa indywidualna laureata wraz z katalogiem, realizowana w następnym roku kalendarzowym. 

Konkurs jest dwuetapowy.
• I etap – wstępna kwalifikacja do przeglądu na podstawie nadesłanych przez uczestników zdjęć ich prac.
• II etap – ostateczna kwalifikacja prac na wystawę oraz podział nagród. 

Aby wziąć udział we wstępnej kwalifikacji do przeglądu, należy w terminie do 3 października 2021 r. dostarczyć do Galerii Sztuki w Legnicy kartę zgłoszeniową oraz fotografie 3 prac wykonanych w dowolnej technice malarskiej wraz z ich szczegółowym opisem – technika, wymiary, rok powstania. Co najmniej jedna praca powinna być wykonana przez autora po ukończeniu uczelni.

Zgłoszenia należy przesyłąć mailem

Nagrody
Główną nagrodą jest wystawa indywidualna laureata wraz z katalogiem, realizowana w następnym roku kalendarzowym. 

Nagrody regulaminowe:

I. Grand Prix
II. Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy
III. Nagroda Galerii Sztuki – „Srebrna Ostroga”
IV. Wyróżnienie honorowe Dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 3 października 2021 r.

Strona konkursu