3. Międzynarodowe Triennale Rysunku Studenckiego

Opublikowano 2019-11-04

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do studentów wyższych szkół artystycznych z Polski i zagranicy. Mogą w nim uczestniczyć również absolwenci, którzy uzyskali dyplom w 2019 roku.

Opis
Do konkursu można zgłaszać rysunki wykonane ręcznie. Prace wykonane przy pomocy komputera nie będą oceniane.

Dłuższy bok rysunku nie może przekraczać 140 cm. 

Każdy uczestnik może zgłosić trzy prace.

Zdjęcia prac należy przesyłać drogą elektroniczną. Rysunki zakwalifikowane do drugiego etapu należy dostarczyć w oryginale (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• Grand Prix – 10.000 zł
• I nagroda – 5.000 zł
• II nagroda – 3.000 zł
• III nagroda – 2.000 zł

Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-12-31