3. Międzynarodowe Biennale Plakatu – Lublin 2017

Opublikowano 2017-09-05

Opis

Organizatorzy
Organizatorami 3. Międzynarodowego Biennale Plakatu są Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Stowarzyszenie Artystyczne Otwarta Pracownia w Lublinie.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział studenci i absolwenci uczelni artystycznych oraz osoby, które zajmują się sztuką plakatu.

Opis
Celem 3. Międzynarodowego Biennale Plakatu Lublin 2017 jest przegląd twórczości plakatowej z lat 2015-2017. Wernisaż wystawy odbędzie się dnia 1 grudnia 2017 roku w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Wystawa będzie prezentowana do dnia 31 stycznia 2018 roku.

Prace mogą być zgłaszane w trzech kategoriach: 
A — kategoria przeznaczona dla studentów uczelni artystycznych i absolwentów rocznika 2017;
B — kategoria przeznaczona dla twórców profesjonalnych;
C — kategoria specjalna „700 lat miasta Lublin” otwarta dla wszystkich zainteresowanych.

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem strony konkursu.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
Kategoria A: Grand Prix Rektora UMCS, Złoty Medal Dziekana Wydziału Artystycznego UMCS, Srebrny Medal, Brązowy Medal.
Kategoria B: Grand Prix, Złoty Medal, Srebrny Medal, Brązowy Medal.
Kategoria C: I, II, II miejsce.

Obecnie pula nagród to około 10.000 złotych.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-10-15