Advertisement

Advertisement

28. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie

Opis

21.02.2023

Organizator
Organizatorem Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

Uczestnicy
Konkursy są adresowane do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Celem Międzynarodowego Biennale Plakatu (MBP) w Warszawie – od 1966 roku, kiedy miała miejsce jego pierwsza edycja – jest prezentowanie szerokiej publiczności przeglądu plakatów wykonanych przez artystki i artystów z całego świata w czasie zawartym między poprzednią i bieżącą edycją. Przegląd najwybitniejszych osiągnięć w dziedzinie projektowania wyłaniany jest w drodze konkursów.

W ramach 28. Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie organizowane są dwa konkursy:

• Konkurs Główny

Każdy autor może zgłosić do konkursu 2 plakaty, które powstały nie wcześniej niż 15 lutego 2021. Tematyka prac jest dowolna.
Regulamin Konkursu Głównego znajduje się tutaj.

Konkurs Tematyczny 

Tematem konkursu jest „Dom”Każdy autor może zgłosić do konkursu 2 plakaty, które powstały nie wcześniej niż 15 lutego 2021.
Regulamin Konkursu Tematycznego znajduje się tutaj.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną. 

Terminy

• Konkurs Główny – zgłoszenia będą przyjmowane do 15 marca 2023 r.

• Konkurs Tematyczny – zgłoszenia będą przyjmowane do 15 kwietnia 2023 r.

Nagrody

• Konkurs Główny

I nagroda – 20.000 zł
II nagroda – 15.000 zł
III nagroda – 10.000 zł

• Konkurs Tematyczny

I nagroda – 15 000 zł
II nagroda – 10 000 zł
III nagroda – 7 000 zł

Strona MBP