28. konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy

Opublikowano 2019-02-25

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do artystów plastyków, absolwentów i studentów uczelni i wydziałów plastycznych w Polsce i za granicą.

Opis
Tematem tegorocznej edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy jest „Depresja”.

Jak wskazują wyniki badań, przyczyny zaburzeń depresyjnych są złożone, jednak w przypadku 1/3 chorych upatruje się ich w czynnikach związanych z pracą. Powodem bywa wysoki poziom stresu wynikający z nierównowagi wymagań i poczucia kontroli, złego stylu zarządzania, poczucia przeciążenia obowiązkami, a także przemocy psychicznej i mobbingu. 

Praca zawodowa jest obszarem życia, który może depresję wywołać, ale także z jej powodu ucierpieć. Zaburzenia depresyjne obniżają jakość życia, a także zdolność do pracy zawodowej i jej efektywność. Mogą też być jednym z głównych powodów wcześniejszego przechodzenia na emeryturę lub rezygnacji z pracy w młodym wieku. Z tego względu niezwykle ważna jest znajomość natury i objawów depresji oraz podstaw jej diagnostyki i leczenia, a przede wszystkim wzrost świadomości społecznej z tego zakresu.

Wymagania dotyczące pracy konkursowej:
- format plakatu – B2 (50 × 70 cm),
- układ pionowy,
- sztywne podłoże.

Prace można przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Nagrody
• I nagroda – 5.000 zł
• II nagroda – 3.000 zł
• III nagroda – 2.000 zł
• 5 wyróżnień po 1.000 zł