27. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych PROMOCJE 2017

Opublikowano 2017-09-07

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Galeria Sztuki w Legnicy.

Uczestnicy
W konkursie mogą uczestniczyć absolwenci krajowych wyższych uczelni plastycznych, którzy uzyskali dyplom w 2017 lub 2016 roku i dotychczas nie brali udziału w konkursie.

Opis

Legnickie PROMOCJE to najstarsza i jedyna w kraju impreza artystyczna skierowana tylko do świeżo upieczonych absolwentów malarstwa wyższych uczelni plastycznych. Na pokonkursowej wystawie prezentowane są prace odzwierciedlające aktualne trendy młodego polskiego malarstwa.

Ideą PROMOCJI jest prezentacja i dokumentacja poszukiwań twórczych najmłodszego pokolenia malarzy oraz ułatwienie młodym twórcom startu w dojrzałe życie artystyczne, czemu służyć ma prowadzona przez Galerię działalność wystawiennicza, edytorska i promocyjna. Organizatorzy mają nadzieję, że PROMOCJE pomogą uczestnikom zaistnieć na rynku sztuki, a przede wszystkim pozwolą na włączenie ich nazwisk i działalności w obieg informacji o najnowszych zjawiskach w sztuce polskiej. 

Konkurs jest dwuetapowy:
• pierwszy etap – wstępna kwalifikacja prac na wystawę na podstawie nadesłanych przez artystów zdjęć; 
• drugi etap – ostateczna kwalifikacja prac na wystawę i wybór laureatów.

Aby wziąć udział we wstępnej kwalifikacji do Przeglądu, należy do 16 października 2017 r. dostarczyć do Galerii Sztuki w Legnicy kartę zgłoszenia oraz fotografie 3 prac wykonanych w dowolnej technice malarskiej wraz z ich szczegółowym opisem – technika, wymiary, rok powstania. Ważne: co najmniej jedna praca powinna być wykonana już po ukończeniu uczelni przez autora.

Nagrody
• Główną nagrodą jest wystawa indywidualna laureata wraz z katalogiem.

• Nagrody regulaminowe
Grand Prix
Nagroda Galerii Sztuki – „Srebrna Ostroga”. „Srebrna Ostroga” to nagroda specjalna organizatorów przyznawana za odwagę, bezkompromisowość, nowatorstwo bądź dowcip wypowiedzi twórczej.
Wyróżnienie Honorowe Dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy.

• Nagrody specjalne przyznawane przez fundatorów
Nagroda Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu w postaci wystawy indywidualnej.
Nagroda Miesięcznika Artystycznego „Format” – publikacja poświęcona laureatowi.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-10-16