27. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie

Opublikowano 2021-01-05

Opis

Organizator
Organizatorem Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

Uczestnicy
W konkursach mogą brać udział osoby pełnoletnie.

Opis

Celem Międzynarodowego Biennale Plakatu (MBP) w Warszawie – od 1966 roku, kiedy miała miejsce jego pierwsza edycja – jest prezentowanie szerokiej publiczności przeglądu plakatów wykonanych przez artystki i artystów z całego świata w czasie zawartym między poprzednią i bieżącą edycją. Przegląd najwybitniejszych osiągnięć w dziedzinie projektowania wyłaniany jest w drodze konkursów.

W ramach 27. Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie organizowane są dwa konkursy:

 Konkurs Główny

Każdy autor może zgłosić do konkursu 2 plakaty, które powstały nie wcześniej niż 1 kwietnia 2018. Tematyka prac dowolna. Regulamin Konkursu Głównego znajduje się tutaj.

Konkurs Tematyczny 

Tematem konkursu jest „Zmieniający się świat a zdrowie”Każdy autor może zgłosić do konkursu 2 plakaty, które powstały nie wcześniej niż 1 kwietnia 2018. Regulamin Konkursu Tematycznego znajduje się tutaj.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną. 

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 lutego 2021 r.

Nagrody

• Konkurs Główny

I nagroda – 20.000 zł
II nagroda – 15.000 zł
III nagroda – 10.000 zł

• Konkurs Tematyczny

I nagroda – 15 000 zł
II nagroda – 10 000 zł
III nagroda – 7 000 zł

Strona MBP