27. konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy

Opublikowano 2018-04-19

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są:
- Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,
- Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,
- Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi,
- Wydział Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział artyści plastycy, absolwenci i studenci uczelni i wydziałów plastycznych oraz pokrewnych w kraju i za granicą.

Opis
Tematem tegorocznej edycji konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy jest „Biuro”.

Z pozoru praca biurowa jest najbezpieczniejsza, a jednak bardzo silnie wpływa na zdrowie i jakość życia pracowników. Dla komfortu takiej pracy znaczenie mają zarówno czynniki fizyczne: oświetlenie, jakość powietrza czy temperatura i poziom wilgotności, jak i psychiczne, związane z pracą w zespole. Napięcia nerwowe wywołujące stres, zaburzone stosunki międzyludzkie w pracy czy sytuacje konfliktowe odbijają się na zdrowiu pracowników. Długotrwała pozycja siedząca i związane z nią statyczne obciążenie mięśni tułowia i pleców prowadzą do dolegliwości mięśniowo−szkieletowych. Pracujący w domowych biurach za niezależność od „stacjonarnego" pracodawcy i brak sztywnych godzin pracy płacą często konfliktami rodzinnymi i poczuciem izolacji od innych ludzi, co sprawia, że praca w takim systemie staje się także uciążliwa.

Wymagania:
- format plakatu – B2 (70 × 50 cm),
- układ pionowy,
- sztywne podłoże.

Prace można przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• I nagroda – 5.000 zł
• II nagroda – 3.000 zł
• III nagroda – 2.000 zł
• 5 wyróżnień po 1.000 zł