25. Biennale Plakatu Polskiego Katowice

Opublikowano 2017-07-22

Opis

Organizator
Organizatorem 25. Biennale Plakatu Polskiego jest Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział artyści plastycy, absolwenci wyższych szkół artystycznych.

Opis
Każdy autor może zgłosić 3 plakaty w oryginale lub wydane drukiem, powstałe w latach 2015–2017.

Kategorie plakatów:
A – projekty autorskie,
B – plakaty drukowane na zlecenie.
W obu kategoriach minimalny format to 50 × 70 cm, a maksymalny 120 × 180 cm.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Jury przyzna następujące nagrody: Grand Prix, Złoty Medal Marszałka Województwa Śląskiego, Srebrny i Brązowy Medal Prezydenta Miasta Katowice, wyróżnienia honorowe. 
Przewidziane są również nagrody fundowane.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-09-15