Skip to main content

2. Biennale Sztuki w Tarnowie

Opis

31.05.2024

Organizator
Organizatorem Biennale Sztuki w Tarnowie jest Centrum Sztuki Mościce – Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego.

Uczestnicy
Uczestnicy konkursu muszą być absolwentami szkół artystycznych lub członkami zarejestrowanych związków artystycznych.

Zasady konkursu w skrócie

Do konkursu można zgłaszać dzieła z zakresu sztuk wizualnych. Forma prac może być dowolna.

Zachęcamy Państwa do podjęcia refleksji artystycznej nad źródłami własnego rodowodu, dumą z dziedzictwa kulturowego, rolą spadkobierców tradycji, pojmowaniem patriotyzmu, wolności indywidualnej i zbiorowej oraz odpowiedzialnością za tę wolność. Ważnymi tematami są także: topos domu rodzinnego, motyw dzieciństwa, piękno rodzimego krajobrazu, etos pracy, empatyczne odkrywanie drugiego człowieka oraz prawda o współczesnych dramatach ludzkich. Te i inne tematy mogą stać się inspiracją dla Państwa prac, które przetłumaczą te idee na język sztuki wizualnej.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 dzieła.

Zdjęcia prac należy przesyłać mailem. Jury oceni zgłoszenia i zakwalifikuje prace na wystawę. 

Opłata za udział w konkursie wynosi 50 zł.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 sierpnia 2024 r.

Nagrody
• I nagroda – 5.000 zł
• II nagroda – 3.000 zł
• III nagroda – 2.000 zł
• dwa wyróżnienia po 1.000 zł

Strona konkursu