18. Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego

Opublikowano 2022-06-12

Opis

Organizator
Organizatorem 18. Międzynarodowego Biennale Plakatu Teatralnego jest Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział profesjonalni artyści oraz studenci wyższych szkół plastycznych.  

Opis

Celem 18. Międzynarodowego Biennale Plakatu Teatralnego jest przegląd twórczości plakatowej, związanej z promocją sztuki teatralnej, operowej, koncertowej bądź innych wydarzeń parateatralnych, powstałej w okresie od 2020 do 2022 r.

Każdy autor może zgłosić do konkursu dowolną liczbę plakatów.

Prace należy przesyłać w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Wybrane przez jury plakaty będą prezentowane na wystawach w Rzeszowie i Wilnie.  Autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę otrzymają katalog.

Jury przyzna trzy nagrody oraz trzy wyróżnienia honorowe.

Więcej informacji w regulaminie.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 lipca 2022 r.

Strona konkursu