18. edycja konkursu Artystyczna Podróż Hestii

Opublikowano 2018-11-13

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Artystyczna Podróż Hestii z siedzibą w Sopocie.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział studenci IV i V roku uczelni artystycznych oraz kierunków artystycznych uczelni wyższych w Polsce.

Opis
Do konkursu można zgłaszać prace z zakresu malarstwa, grafiki, rzeźby i instalacji, fotografii, sztuki cyfrowej, performance.

Uczestnik może zgłosić jedną, oryginalną, wykonaną przez siebie pracę. Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.

Jury wybierze 25 finalistów, którzy zaprezentują swoje prace przed członkami Jury w Muzeum nad Wisłą – filii Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Po zakończeniu prezentacji Jury wybierze zwycięzców.

Nagrody
• Nagroda główna: miesięczna rezydencja w Nowym Jorku. W ramach nagrody Organizator zapewnia zakwaterowanie, bilet lotniczy w obie strony, ubezpieczenie, kieszonkowe w wysokości 4.000 USD.

• Druga nagroda: miesięczna rezydencja w Wilnie. W ramach nagrody Organizator zapewnia zakwaterowanie, bilet lotniczy w obie strony, ubezpieczenie, kieszonkowe w wysokości 1.500 EUR. 

• Organizator może przyznać Nagrodę Specjalną Prezesa Grupy ERGO Hestia, pana Piotra M. Śliwickiego. Nagrodą jest współpraca przy projekcie koncepcji wizualnej Raportu Rocznego Grupy ERGO Hestia na warunkach komercyjnych.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-02-10