16. Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego - Konkurs Młodych 2019

Opublikowano 2019-05-27

Opis

Organizator
Organizatorem 16. Międzynarodowego Biennale Plakatu Teatralnego jest Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Partnerami artystycznymi są Akademia Sztuk Pięknych w Bratysławie oraz Wydział Sztuki Uniwersytetu UJEP-FUD w Usti nad Łabą.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział młodzi artyści plastycy, którzy do 11 września 2019 nie ukończą 30 lat.

Opis

Celem 16. Międzynarodowego Biennale Plakatu Teatralnego – Konkurs Młodych 2019 jest przegląd twórczości plakatowej, związanej z promocją sztuki teatralnej, operowej, bądź wydarzeń okołoteatralnych, powstałej w okresie od 2017 do 2019 r. Wystawa odbędzie się we wrześniu 2019 r. w Koszycach w Kasárne/Kulturpark oraz w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w listopadzie 2019 r.

Każdy autor może zgłosić dowolna liczbę prac.

Plakaty należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Nagrody
I nagroda w wysokości 500 euro ufundowana przez Dyrekcję Teatru im. Wandy Siemaszkowej.
II nagroda w wysokości 300 euro ufundowana przez Akademię Sztuk Pięknych w Bratysławie.
III nagroda w wysokości 300 euro ufundowana przez Uniwersytet J. E. Purkyne w Usti.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-07-27