15. Festiwal IN OUT 2022

Opublikowano 2022-06-03

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” w Gdańsku.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do artystów wizualnych i studentów uczelni artystycznych. Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Konkurs jest organizowany w ramach Festiwalu IN OUT.

IN OUT Festival jest cyklicznym projektem Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia organizowanym od 2005 roku. W 2022 roku CSW Łaźnia planuje jego jubileuszową, 15 już edycję, poświęcić tematowi designu. Celem tej edycji Festiwalu jest przyjrzenie się czym jest design dla twórców wizualnych, a czym wideo i filmy dla twórców zajmujących się designem. Jak zmienia się funkcja designu w polu oddziaływania nowych mediów? Czy i w jaki sposób strategie designu funkcjonują w zetknięciu z innymi mediami? W ramach Festiwalu organizowany jest otwarty, międzynarodowy konkurs na krótkie formy eksperymentalne. Konkurs jest dwuetapowy, artyści z Polski i zagranicy wyłonieni w I etapie są zapraszani na Festiwal do Gdańska, a ich prace prezentowane podczas przeglądów.

Tematem konkursu jest DESIGN/OBRAZ RUCHOMY.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 filmy.

Filmy muszą być wyprodukowane po 2018 roku. Czas trwania: od 1 do 20 minut. 

Więcej informacji w regulaminie.

Nagrody

• I nagroda: 6.000 zł ufundowana przez Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka.
• II nagroda: 5.000 zł ufundowana przez CSW ŁAŹNIA
• III nagroda: 4.000 zł im. prof. Witosława Czerwonki ufundowana przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku

Termin
Zgłoszenia można przesyłać do 31 sierpnia 2022 r.

Strona konkursu