14. Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki

Opublikowano 2019-06-27

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Galeria Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do artystów plastyków z Polski i zagranicy. Mogą w nim brać udział również studenci ostatniego roku uczelni artystycznych.

Opis
Do konkursu można zgłaszać prace z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, powstałe w latach 2017-2019. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane.

Zgłoszenie powinno zawierać:
- fotografie prac, 
- kartę uczestnictwa i krótką notę biograficzną,
- dowód wpłaty,
- podpisaną klauzulę informacyjną,
- zdjęcie portretowe.

Zgłoszenia można przesyłać pocztą lub mailem (szczegóły w regulaminie).

Opłata za udział w konkursie wynosi 100 zł.

Nagrody
• Grand Prix: statuetka “Homo Quadratus Ostroviensis”, nagroda pieniężna w wysokości 10.000 zł oraz wystawa indywidualna w Galerii BWA Ostrowiec
• II nagroda: 7.000 zł 
• III nagroda: 5.000 zł Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-07-31