13. Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki

Opublikowano 2021-06-10

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie twórcy nieprofesjonalni.

Opis

Biennale jest szeroką prezentacją amatorskiej twórczości z kręgu malarstwa intuicyjnego, naiwnego - Art Brut, prac cechujących się szczerością i autentycznością wypowiedzi. Dzięki niemu możliwe jest śledzenie zmian, zjawisk i osobowości twórczych w tym nurcie plastyki.

Do konkursu można zgłaszać obrazy wykonane w dowolnej technice malarskiej. Organizatorzy nie ograniczają tematyki prac.

Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż pięć prac.

Obrazy muszą być przygotowane do ekspozycji, oprawione i opisane.

Nagrody
Wybrane przez Jury obrazy zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w zabytkowych wnętrzach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. 

Uroczyste otwarcie wystawy połączone z wręczeniem nagród i podsumowaniem konkursu odbędzie się w sobotę 9 października 2021 r.

Termin
Prace należy dostarczyć do 10 września 2021 r.

Strona konkursu