12. Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki

Opublikowano 2018-11-06

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Galeria Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej w Bydgoszczy.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie twórcy nieprofesjonalni.

Opis

Biennale jest szeroką prezentacją amatorskiej twórczości z kręgu malarstwa intuicyjnego, naiwnego - Art Brut, prac cechujących się szczerością i autentycznością wypowiedzi. Dzięki niemu możliwe jest śledzenie zmian, zjawisk i osobowości twórczych w tym nurcie plastyki.

Do konkursu można zgłaszać obrazy wykonane w dowolnej technice malarskiej. Organizatorzy nie ograniczają tematyki prac.

Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż pięć prac.

Obrazy muszą być przygotowane do ekspozycji, oprawione i opisane.

Nagrody
Wybrane przez Jury obrazy zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Spichrzach przy ul. Grodzkiej w Bydgoszczy.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-11-30