11. Triennale Małych Form Malarskich

Opublikowano 2019-02-14

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do profesjonalnych artystów plastyków, absolwentów i studentów wyższych uczelni artystycznych.

Opis

Triennale Małych Form Malarskich jest imprezą prezentującą poszukiwania i osiągnięcia w dziedzinie kameralnej twórczości malarskiej we wszystkich współczesnych kierunkach twórczych. TMFM ma charakter ogólnopolskiego konkursu, adresowanego do profesjonalnych twórców, w szczególności zaś do absolwentów i studentów wyższych uczelni artystycznych.

Do konkursu można zgłaszać prace malarskie wykonane w dowolnej stylistyce i technice malarskiej o maksymalnej powierzchni 600 cm2 (np. 30x20 cm).

Każdy uczestnik może przesłać 3 prace powstałe w ostatnich trzech latach.

Prace można zgłaszać w okresie od 15 kwietnia do 31 maja 2019 r.

Opłata za udział w konkursie wynosi 60 zł.

Nagrody
• I nagroda: 5.000 zł
• II nagroda: 4.000 zł
• III nagroda: 3.000 zł



Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-05-31