V Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Józefa Bursewicza „O Złotą Metaforę”

Opublikowano 2020-03-19

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Związek Literatów Polskich Oddział w Szczecinie.

Uczestnicy
W konkursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 16 lat.

Opis
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech wierszy. Tematyka dowolna, nie więcej niż 23 wersy w wierszu.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace można przesyłać pocztą lub mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagroda
Główną nagrodą jest statuetka „Złota Metafora”.

Wybrane wiersze zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej. Autorzy otrzymają po jednym egzemplarzu antologii.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2020 r.

Strona konkursu