„Złoczyńcy w uzdrowisku” konkurs na opowiadanie kryminalne z motywem fantastycznym

Opublikowano 2017-02-01

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Powiat Otwocki.

Uczestnicy
W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które mają ukończone 16 lat.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać opowiadanie kryminalne z motywem fantastycznym. Akcja opowiadania musi rozgrywać się na terenie powiatu otwockiego. 

Formą literacką pracy konkursowej jest opowiadanie, w którym istotne znaczenie odgrywa powiat otwocki. Opowiadanie powinno być osadzone w realiach geograficznych i nawiązywać do miejsc związanych z tym regionem. Źródło inspiracji stanowią miejsca turystyczne, kulturalne, ośrodki, placówki, zakłady itp., które znajdowały lub znajdują się na terenie powiatu otwockiego. Przykładowa lista miejsc dostępna jest jako załącznik do regulaminu na stronie internetowej Powiatu Otwockiego. Akcja opowiadania może toczyć się w przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości.

Objętość teksu nie może przekraczać 30.000 znaków ze spacjami.

Prace można przesyłać emailem lub pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
I miejsce: 2.000 zł brutto
II miejsce: 1.500 zł brutto
III miejsce: 1.000 zł brutto
Autorzy wyróżnionych opowiadań otrzymają nagrody rzeczowe. Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-07-31