XXXVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Jabłoni”

Opublikowano 2017-02-10

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób, które nie należą do Związku Literatów Polskich ani Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Opis
Na konkurs należy przesłać zestaw 3-5 wierszy.

Tematyka utworów może być dowolna. Przewidziana jest nagroda specjalna za najlepszy zestaw wierszy o tematyce grójeckiej.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości nie mniejszej niż 2.500 zł (poza nagrodą specjalną).

Za najlepszy zestaw wierszy o tematyce grójeckiej zostanie przyznana nagroda specjalna w wysokości 450 zł.