XXXVI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego

Opublikowano 2021-07-11

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są: Burmistrz Lęborka i Rada Miejska w Lęborku, Zarząd i Rada Powiatu Lęborskiego, Zarząd Główny oraz Oddział w Lęborku Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku, Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Lęborku i Lęborskie Centrum Kultury Fregata.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs można przesyłać:
a) poezję – zestaw 4 wierszy,
b) prozę – nowele, opowiadania, reportaże oraz eseje o objętości do 10 stron maszynopisu.

Tematyka utworów może być dowolna. Mile widziane będą prace o tematyce regionalnej.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w 5 egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Nagrody

• Nagroda główna – Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego.
• 3 nagrody w kategorii poezji.
• 3 nagrody w kategorii prozy.
• Nagroda Burmistrza Miasta Lęborka – nagroda publiczności.
• Nagroda Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej – poezja.
• Nagroda Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Lęborku za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej – proza.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2021 r.

Regulamin konkursu