Skip to main content

XXXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka

Opis

30.01.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sportu w Karczewie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs należy przesłać 5 utworów poetyckich o dowolnej tematyce.

Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w 3 egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
• I miejsce: 3.000 zł
• II miejsce: 2.000 zł
• III miejsce: 1.500 zł
• nagroda jubileuszowa z okazji XXXV edycji konkursu za zestaw wierszy klasycznych: 1.000 zł
• nagroda Centrum Kultury i Sportu w Karczewie za wiersz nawiązujący tematycznie do gminy Karczew: 800 zł
• nagroda Parafii Karczew: 500 zł
• cztery wyróżnienia po 250 zł

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 15 marca 2024 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Strona konkursu