XXXV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego

Opublikowano 2020-06-16

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są: Burmistrz Lęborka i Rada Miejska w Lęborku, Zarząd i Rada Powiatu Lęborskiego, Oddział Miejski Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Lęborku, Zarząd Główny oraz Oddział w Lęborku Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku, Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Lęborku i Lęborskie Centrum Kultury Fregata.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs można przesyłać poezję (4 wiersze) i prozę (nowele, opowiadania, reportaże oraz eseje o objętości do 10 stron maszynopisu).

Tematyka utworów może być dowolna. Mile widziane będą prace o tematyce regionalnej.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w 5 egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody

• Nagroda główna – Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego.
• 3 nagrody w kategorii poezji.
• 3 nagrody w kategorii prozy.
• Nagroda Burmistrza Miasta Lęborka – nagroda publiczności.
• Nagroda im. Józefa Majkowskiego przyznawana przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana za utwór ukazujący godność człowieka i życia.
• Nagroda Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej – poezja.
• Nagroda Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Lęborku za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej – proza.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2020 r.

Strona konkursu