XXXV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. J.I. Kraszewskiego

Opublikowano 2019-06-17

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Bialskie Centrum Kultury, Klub Literacki „Maksyma” oraz Muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 5 utworów poetyckich lub prozę o objętości do 20 stron.

Teksty nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Pracę konkursową należy przesłać mailem, natomiast informację o autorze pocztą (szczegóły w regulaminie).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 26 października 2019 r. podczas finału XXXV Podlaskich Spotkań Literackich w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie.

Nagrody
W konkursie zostaną przyznane nagrody finansowe:
a) trzy nagrody za najlepsze utwory poetyckie oraz trzy nagrody za najlepsze utwory prozatorskie,
b) nagrody specjalne:
• za tematykę podlaską,
• za utwór związany z twórczością i biografią J. I. Kraszewskiego,
• nagroda Klubu Literackiego „Maksyma” im. Wiesława Gromadzkiego.