XXXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego „O Liść Dębu”

Opublikowano 2022-07-13

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Płocku.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs należy przesłać zestaw pięciu wierszy. Organizatorzy nie ograniczają tematyki utworów. Z okazji obchodzonego w Płocku Roku Broniewskiego mile widziane będą utwory związane z postacią i twórczością Władysława Broniewskiego.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych i czasopismach ani nagradzane w innych konkursach.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden zestaw wierszy.

Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Nagrody

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Przewidziane są następujące nagrody:
• I Nagroda Prezydenta Miasta Płocka „Liść Dębu”
• Wyróżnienie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział w Płocku
• Wyróżnienie za zestaw wierszy o tematyce związanej z Płockiem  (nawiązujący do historii lub współczesności miasta oraz do postaci i twórczości Władysława Broniewskiego)
• Nagroda Dyrektora Książnicy Płockiej za najlepszy limeryk lub zestaw limeryków

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 26 września 2022 r.

Strona konkursu