XXXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Jakubika

Opublikowano 2019-04-10

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Sekcja Literacka Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej. Współorganizatorami są Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu oraz Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Każdy autor może przesłać na konkurs 5 wierszy o dowolnej tematyce. Mile widziane będą utwory nawiązujące do przemian zachodzących w Polsce oraz wiersze o Świeciu i Ziemi Świeckiej.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane.

Prace wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• I miejsce: 600 zł
• II miejsce: 500 zł
• III miejsce: 400 zł