XXXIV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego

Opublikowano 2019-06-23

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są: Burmistrz Lęborka i Rada Miejska w Lęborku, Zarząd i Rada Powiatu Lęborskiego, Oddział Miejski Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Lęborku, Zarząd Główny oraz Oddział w Lęborku Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku, Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Lęborku i Lęborskie Centrum Kultury Fregata.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Konkurs obejmuje dwie kategorie:
• kategorię poezji – warunkiem udziału jest nadesłanie zestawu 4 wierszy,
• kategorię prozy – do konkursu można zgłaszać nowele, opowiadania, reportaże oraz eseje o objętości do 10 stron maszynopisu.

Tematyka utworów może być dowolna. Mile widziane będą prace o tematyce regionalnej.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w 5 egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
W konkursie zostanie przyznana nagroda główna – Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego – oraz trzy nagrody w kategorii poezji i trzy nagrody w kategorii prozy.

Przewidziane są również nagrody specjalne:
• nagroda Burmistrza Miasta Lęborka – nagroda publiczności,
• nagroda im. Józefa Majkowskiego przyznawana przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana za utwór ukazujący godność człowieka i życia,
• nagroda Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej – poezja,
• nagroda Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Lęborku za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej – proza.