XXXIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego „O Liść Dębu”

Opublikowano 2021-07-20

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Płocku.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs należy przesłać zestaw pięciu wierszy. Organizatorzy nie ograniczają tematyki utworów, sugerują jedynie możliwość sięgnięcia po tematykę płocką.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych i czasopismach ani nagradzane w innych konkursach.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden zestaw wierszy.

Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Przewidziane są następujące nagrody:
• I Nagroda Prezydenta Miasta Płocka „Liść Dębu”
• Wyróżnienie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział w Płocku
• Wyróżnienie za zestaw wierszy o tematyce związanej z Płockiem
• Nagroda Dyrektora Książnicy Płockiej za najlepszy limeryk lub zestaw limeryków

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 24 września 2021 r.

Strona konkursu