XXXIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. J.I. Kraszewskiego

Opublikowano 2017-07-25

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Bialskie Centrum Kultury, Klub Literacki „Maksyma” oraz Muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach: poezji i prozy.
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 wiersze i 10 stron prozy.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesłać e-mailem, natomiast informację o autorze pocztą (szczegóły w regulaminie).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 października 2017 r. podczas finału XXXIII Podlaskich Spotkań Literackich w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie.

Nagrody
W konkursie zostaną przyznane nagrody finansowe:
a) trzy nagrody za najlepsze utwory poetyckie oraz trzy nagrody za najlepsze utwory prozatorskie,
b) nagrody specjalne:
• za tematykę podlaską,
• za utwór związany z twórczością i biografią J. I. Kraszewskiego,
• nagroda Klubu Literackiego „Maksyma” im. Wiesława Gromadzkiego.