XXXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O liść konwalii” im. Zbigniewa Herberta

Opublikowano 2018-05-14

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Torunia oraz Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu od jednego do pięciu utworów poetyckich o dowolnej tematyce. Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane. 

Prace wydrukowane w 4 egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 7.000 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-08-31
Strona konkursu artus.torun.pl/10237/