Skip to main content

XXXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rafała Wojaczka

Opis

21.02.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Instytut Mikołowski.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych wcześniej wierszy.

Opłata za zgłoszenie jednego zestawu wynosi 30 zł.

W tym roku jurorami będą: Lucyna Skompska (przewodnicząca), Piotr Gajda i Przemysław Owczarek.

Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Nagrody
Pula nagród wynosi 1.800 zł.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 26 kwietnia 2024 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Ogłoszenie nadesłane przez Organizatora