XXXI Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń

Opublikowano 2019-02-27

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu zestaw 4 wierszy o dowolnej tematyce. Mile widziane będą wiersze związane z rejonem nadgoplańskim.

Utwory zgłaszane do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Profesjonalne jury wybierze 35 najlepszych zestawów wierszy. Ich autorzy zostaną zaproszeni do udziału w XXXI Ogólnopolskich Literackich Spotkaniach Pokoleń.

W programie spotkań przewidujemy m.in. ogłoszenie wyników konkursów poetyckich dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, promocję almanachu poetyckiego, wystawę prac lokalnych twórców, spotkania autorskie poetów we wszystkich przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich miasta i gminy Kruszwica, ze słuchaczami Uniwersytetu III Wieku, w Środowiskowym Domu Samopomocy, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy. Ponadto organizatorzy planują organizację następujących przedsięwzięć kulturalnych: warsztaty i konsultacje poetyckie, które będą prowadzone przez poetów i krytyków literackich: Krzysztofa Kuczkowskiego oraz Wojciecha Kassao. Ponadto odbędą się warsztaty recytatorskie dla poetów „Sztuka mówienia własnych tekstów”, konkurs na fraszkę, prezentacje poetyckie uczestników, recital podczas Otwarcia Spotkań, koncert muzyczny na Wzgórzu Zamkowym pod Mysią Wieżą. W ramach Spotkań odbędzie się promocja almanachu poetyckiego w Kruszwicy (październik) i w Bydgoszczy (listopad).

Spośród osób zakwalifikowanych do udziału w spotkaniach jury wybierze laureatów konkursu, którzy otrzymają nagrody finansowe i książkowe.

Dodatkowym wyróżnieniem będzie publikacja wierszy w almanachu poetyckim.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowaTermin przyjmowania zgłoszeń 2019-04-30