XXXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O liść konwalii” im. Zbigniewa Herberta

Opublikowano 2017-05-09

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Torunia oraz Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu od jednego do pięciu utworów poetyckich o dowolnej tematyce. Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane. 

Prace wydrukowane w 4 egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 7.200 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-08-31