XXX Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O laur Opina”

Opublikowano 2018-06-05

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Związek Literatów na Mazowszu oraz Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie. Współorganizatorem jest Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Do konkursu można zgłosić maksymalnie 5 utworów poetyckich o dowolnej tematyce. 

Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać na adres Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie (szczegóły w regulaminie). Regulamin konkursu można pobrać tutaj.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze podczas XXIII Ciechanowskiej Jesieni Poezji.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne. Jury przyzna 3 nagrody główne i 3 wyróżnienia.

Przewidziane są również nagrody specjalne za utwory o tematyce:
- Ciechanów lub Ziemia Ciechanowska,
- Zygmunt Krasiński lub Opinogóra,
- 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości (kategoria dla młodzieży w wieku od 16 do 22 lat).Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-08-31