XXX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego „O Liść Dębu”

Opublikowano 2018-07-10

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Płocku.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs należy przesłać zestaw pięciu wierszy. Organizatorzy nie ograniczają tematyki utworów, sugerują jedynie możliwość sięgnięcia po tematykę płocką.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich (papierowych i elektronicznych). Nie mogą być również nagradzane w innych konkursach.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden zestaw wierszy.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Przewidziane są następujące nagrody:
• I Nagroda Prezydenta Miasta Płocka „Liść Dębu”,
• wyróżnienie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział w Płocku,
• wyróżnienie za zestaw wierszy o tematyce związanej z Płockiem,
• nagroda Dyrektora Książnicy Płockiej za najlepszy limeryk lub zestaw limeryków.

Plonem konkursu jest starannie wydany tomik nagrodzonych wierszy, wzbogacony fotografiami członków Płockiego Towarzystwa Fotograficznego im. Aleksandra Macieszy.

Wzory oświadczeń i regulamin 
Regulamin
Wzór oświadczenia 1
Wzór oświadczenia 2Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-09-22