XXX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka

Opublikowano 2019-02-26

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Burmistrz Karczewa, Rada Miejska w Karczewie, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury oraz Redakcja „Głosu Karczewa”.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu pięciu utworów poetyckich o dowolnej tematyce.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w 5 egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• I miejsce: 3.000 zł
• II miejsce: 2.000 zł
• III miejsce: 1.500 zł
• nagroda MGOK: 1.000 zł
• nagroda „Głosu Karczewa”: 500 zł
• nagroda Parafii Karczew: 500 zł
• cztery wyróżnienia po 250 zł
• Nagroda Jubileuszowa za zestaw wierszy tematycznie związanych z miastem Karczew: 2.000 złTermin przyjmowania zgłoszeń 2019-03-26